Schaarse vergunningen

Afl. 50: De Warmtetransitie; wat staat ons eigenlijk te wachten?

De Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2) komt eraan! We moeten onze huizen en gebouwen anders/duurzamer gaan verwarmen (af van het aardgas), de zogenaamde ‘warmtetransitie’. Gemeenten en stakeholders moeten nu echt aan de slag. In het Klimaatakkoord zijn namelijk afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2-uitstoot. Om dit doel te bereiken moeten 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen per 2030 van het aardgas af en naar CO2-arme alternatieven. In deze aflevering praten wij met Keesjan Meijering, advocaat bij AKD, over dit actuele onderwerp. Wat verandert er straks met de Warmtewet 2? Wat betekent dit voor verbruikers? En wat moet je als gemeente en stakeholder hiermee doen? Dit en nog veel meer in deze aflevering van AboutLaw.

Klik HIER voor de besproken brief van minister Wiebes aan de 2e Kamer over de Warmtewet 2 (datum: 14 december 2020)


Relevante literatuur:

  • Boekje ‘Warmtewet 2: de consultatieversie in kort bestek’: hierin staat in het kort wat er in de consultatieversie van de Warmtewet 2 / Wet collectieve warmtevoorziening staat. 
  • Artikel over de huidige tariefregulering (‘NMDA’).
  • Artikel over de huidige (versnipperde) bevoegdheden van gemeenten in de warmtetransitie. 
  • Artikel over ‘gelijkwaardigheid’ bij warmtenetten en warmteplannen. 
  • Opvragen artikel over verhouding Warmtewet 2 en aanbestedingsrecht.

Disclaimer: AboutLaw en sprekers doen altijd hun uiterste best om een zo volledig, actueel en juist mogelijk beeld te geven van het recht. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de website en in de podcast niet volledig of correct (meer) is. AboutLaw podcast is bedoeld voor juristen en het is aan hen om zelf de volledigheid, actualiteit en juistheid van de aangeboden informatie te verifiëren.

Foto: Werner Weisser via Pixabay

Afl. 24: Schaarse vergunningen

In deze aflevering praten wij met mr. dr. Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent aan de afdeling staats- en bestuursrecht bij de Universiteit Leiden. We gaan het hebben over het onderwerp van haar dissertatie, namelijk: schaarse vergunningen.

Schaarse vergunningen zijn vergunningen waarvan er maar een beperkt aantal beschikbaar is. Omdat er meer aanvragers dan vergunningen kunnen zijn, ontstaat er een competitie tussen de aanvragers en zal de overheid een keuze tussen de aanvragers moeten maken. De overheid moet daarom mededingingsruimte bieden. Alle potentiële aanvragers moeten gelijke kansen krijgen in de procedure. De overheid moet daarom transparant zijn. Ook moeten de vergunningen voor bepaalde tijd worden verleend.

Maar hoe verdeel je op eerlijke en transparante wijze schaarse vergunningen? Welke eisen stelt de jurisprudentie aan het verdelen van deze vergunningen? Hoe ga je om met vergunningen die voor onbepaalde tijd zijn verleend? Luister nu naar Annemarie voor het antwoord op deze en veel meer vragen.

Disclaimer: AboutLaw en sprekers doen altijd hun uiterste best om een zo volledig, actueel en juist mogelijk beeld te geven van het recht. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de website en in de podcast niet volledig of correct (meer) is. AboutLaw podcast is bedoeld voor juristen en het is aan hen om zelf de volledigheid, actualiteit en juistheid van de aangeboden informatie te verifiëren.

Foto van deze aflevering door Carl Raw op Unsplash.