Afl. 50: De Warmtetransitie; wat staat ons eigenlijk te wachten?

Met: Keesjan Meijering, advocaat bij AKD.

De Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2) komt eraan! We moeten onze huizen en gebouwen anders/duurzamer gaan verwarmen (af van het aardgas), de zogenaamde ‘warmtetransitie’. Gemeenten en stakeholders moeten nu echt aan de slag. In het Klimaatakkoord zijn namelijk afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2-uitstoot. Om dit doel te bereiken moeten 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen per 2030 van het aardgas af en naar CO2-arme alternatieven. In deze aflevering praten wij met Keesjan Meijering, advocaat bij AKD, over dit actuele onderwerp. Wat verandert er straks met de Warmtewet 2? Wat betekent dit voor verbruikers? En wat moet je als gemeente en stakeholder hiermee doen? Dit en nog veel meer in deze aflevering van AboutLaw.

Klik HIER voor de besproken brief van minister Wiebes aan de 2e Kamer over de Warmtewet 2 (datum: 14 december 2020)


Relevante literatuur:

  • Boekje ‘Warmtewet 2: de consultatieversie in kort bestek’: hierin staat in het kort wat er in de consultatieversie van de Warmtewet 2 / Wet collectieve warmtevoorziening staat. 
  • Artikel over de huidige tariefregulering (‘NMDA’).
  • Artikel over de huidige (versnipperde) bevoegdheden van gemeenten in de warmtetransitie. 
  • Artikel over ‘gelijkwaardigheid’ bij warmtenetten en warmteplannen. 
  • Opvragen artikel over verhouding Warmtewet 2 en aanbestedingsrecht.

Disclaimer: AboutLaw en sprekers doen altijd hun uiterste best om een zo volledig, actueel en juist mogelijk beeld te geven van het recht. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de website en in de podcast niet volledig of correct (meer) is. AboutLaw podcast is bedoeld voor juristen en het is aan hen om zelf de volledigheid, actualiteit en juistheid van de aangeboden informatie te verifiëren.

Foto: Werner Weisser via Pixabay