Met: Olaf van Haperen, advocaat/partner bij Eversheds Sutherland.

In deze aflevering spreekt Bob met Olaf van Haperen over de Verordening inzake het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens die mei 2019 van kracht zal gaan. Deze verordening bevat regels voor het vrije verkeer van ‘niet-persoonlijke gegevens’ binnen de EU. De verordening heeft tot doel een leemte op te vullen ten behoeve van het vrij verkeer van gegevens die niet tot de persoon herleidbaar is en vloeit voort uit de Digital Single Market strategie van de Europese Commissie. Olaf bespreekt onder meer welke kansen de verordening zal bieden voor Nederlandse clouddienstverleners, de oplossingen die de verordening biedt voor vendor lock-in situaties en de lacunes in het Nederlandse recht ten aanzien van de eigendom van data.

Olaf van Haperen schreef eerder met Robbert Santifort een artikel over de verordening dat je hier kunt lezen. Op deze pagina van de Europese Commissie is nog meer informatie te vinden over de verordening.


Disclaimer: AboutLaw en sprekers doen altijd hun uiterste best om een zo volledig, actueel en juist mogelijk beeld te geven van het recht. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de website en in de podcast niet volledig of correct (meer) is. AboutLaw podcast is bedoeld voor juristen en het is aan hen om zelf de volledigheid, actualiteit en juistheid van de aangeboden informatie te verifiëren.