Guest: Stéphanie Spoelder

Stéphanie Spoelder is advocaat bij Boontje Advocaten en gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij adviseert, procedeert en onderhandelt over alle facetten van het arbeidsrecht voor zowel (inter)nationale ondernemingen als (hooggeplaatste) werknemers. Gezien haar achtergrond, heeft Stéphanie bijzondere expertise in en ervaring met de arbeidsrechtelijke aspecten van fraude, corruptie en integriteitskwesties alsmede met internationale arbeidsverhoudingen, reorganisaties en medezeggenschapsrecht.

Afl. 29: Fraude, corruptie & integriteitskwesties op de werkvloer

Met: Stéphanie Spoelder, arbeidsrechtadvocaat bij Boontje Advocaten. In deze aflevering van AboutLaw praten wij met Stéphanie Spoelder over de arbeidsrechtelijke aspecten van fraude, corruptie en wangedrag op de werkvloer. Wat zijn de spelregels waar werkgevers rekening mee moeten houden wanneer zij geconfronteerd worden met een werknemer die (mogelijk) heeft gefraudeerd? Wat voor soort wangedrag van…

Read More