Guest: Ruth de Bock

Sinds 2016 is prof. de Bock Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad. Zij is ook deeltijdhoogleraar Civiele rechtspleging bij de UvA. Voor die tijd was zij werkzaam als senior-raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam. Van 2000 tot 2009 was prof. de Bock raadsheer bij het Gerechtshof Leeuwarden. Zij promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift: ‘Tussen waarheid en onzekerheid: over het vaststellen van feiten in de civiele procedure’. Prof. de Bock is auteur en kernredacteur van het boek Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht en auteur van Burgerlijke Rechtspleging in de Groene Serie (Wolters Kluwer). Ook is ze redacteur van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging en redacteur van het interdisciplinaire tijdschrift Expertise & Recht.

Afl. 58: Het wetsvoorstel modernisering van het bewijsrecht

Met: Prof. dr. Ruth de Bock, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en deeltijdhoogleraar Civiele rechtspleging bij de UvA. Prof. de Bock was lid van de Expertgroep Modernisering Burgerlijk Bewijsrecht die in 2017 een advies uitbracht over modernisering van het burgerlijk bewijsrecht. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer en in deze aflevering bespreken…

Read More