Guest: Mr. Olaf van Haperen

Met ingang van 1 juni 2019 is Olaf van Haperen IP / IT & Privacy-partner bij Eversheds Sutherland. Olaf is gespecialiseerd in zowel intellectueel eigendomsrecht als IT/Privacywetgeving.

Afl. 06: Verordening Niet-Persoonlijke Gegevens

Met: Olaf van Haperen, advocaat/partner bij Eversheds Sutherland. In deze aflevering spreekt Bob met Olaf van Haperen over de Verordening inzake het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens die mei 2019 van kracht zal gaan. Deze verordening bevat regels voor het vrije verkeer van ‘niet-persoonlijke gegevens’ binnen de EU. De verordening heeft tot doel een leemte…

Read More