Guest: Marnix Hebly

Marnix Hebly is als universitair docent privaatrecht verbonden aan de sectie Burgerlijk recht van de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderzoek richt hij zich op het verbintenissenrecht, in het bijzonder op het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Marnix is tevens redacteur van het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid en van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S).

Afl. 40: Welke rol speelt de factor tijd bij de vaststelling van schade?

Met: Dr. Marnix Hebly, hoofddocent privaatrecht bij Erasmus School of Law. In deze aflevering praten wij met dr. Marnix Hebly over de rol van de factor 𝘵𝘪𝘫𝘥 bij vaststelling van schade. Schadevergoeding strekt ertoe de benadeelde zoveel mogelijk in de positie te brengen waarin hij zou hebben verkeerd zonder aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis. Die gebeurtenis kan evenwel…

Read More