Guest: Lisa van der Maden

Lisa werkt als bestuursrechtadvocaat bij Stibbe. Zij specialiseert zich onder andere in toezicht- en handhavingsvraagstukken. Zij heeft in 2021 de Grotius opleiding Algemeen Bestuursrecht afgerond. In 2020 volgde zij het Stibbe MBA Highlights Programme aan INSEAD.

Afl. 64: De Harderwijkse zaak | Op naar een menselijke maat in het bestuursrecht?

Met: Lisa van der Maden, bestuursrechtadvocaat bij Stibbe. De grote kamer van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 2 februari 2022 een belangrijke uitspraak gedaan in de zogenaamde Harderwijkse zaak. De Afdeling heeft een beoordelingskader geformuleerd voor toetsing van besluiten van bestuursorganen aan het evenredigheidsbeginsel. In deze aflevering praat Bob met…

Read More