Guest: Leonie Rammeloo

Leonie heeft veel ervaring in de civielrechtelijke proces- en adviespraktijk. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en tuchtrecht voor vrije beroepsbeoefenaars. Zij publiceert en doceert regelmatig op het gebied van tuchtrecht, aansprakelijkheidsrecht en procesrecht.

COLUMN 03: Hoe voorkomt een advocaat belangenverstrengeling?

Column van: Leonie Rammeloo, advocaat & partner bij TACT Advocaten. Hoe moet een advocaat ook alweer handelen bij tegenstrijdig belang? Wat zijn precies de regels en wat moet een advocaat doen om dat te voorkomen? Dat hoort u in deze gesproken column van Leonie Rammeloo, advocaat & partner bij TACT Advocaten. Leonie is gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid,…

Read More