Guest: Leonard Besselink

Prof. dr. Besselink is hoogleraar constitutioneel recht aan de UvA (afd. Publiekrecht). Hij is ook verbonden aan het Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG). Daarvoor bekleedde hij de leerstoel European Constitutional Law aan de Universiteit Utrecht. In 2009-2010 was hij lid van de Staatscommissie Grondwet, die het kabinet adviseerde over o.a. de toegankelijkheid van de Grondwet voor de burger, de verhouding tussen grondrechten en de uit internationale verdragen voortvloeiende rechten.

Afl. 60: De rol van de rechter in de toeslagenaffaire

Met: Prof. dr. Leonard Besselink, hoogleraar Constitutioneel recht aan de UvA. De toeslagenaffaire heeft niet alleen gevolgen voor politici, maar ook voor de rechtspraak. Heeft de hoogste bestuursrechter in deze kwestie de wil van de wetgever gevolgd? Had de rechter de burger beter moeten beschermen tegen het bestuursorgaan? Waar ging het fout? In deze aflevering…

Read More