Guest: Keesjan Meijering

Keesjan is specialist in het adviseren en procederen over overeenkomsten voor (voornamelijk) lokale overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar duurzame gebiedsontwikkeling en de uitdagingen rondom de warmtetransitie. Keesjan publiceert regelmatig in het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Afl. 50: De Warmtetransitie; wat staat ons eigenlijk te wachten?

Met: Keesjan Meijering, advocaat bij AKD. De Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2) komt eraan! We moeten onze huizen en gebouwen anders/duurzamer gaan verwarmen (af van het aardgas), de zogenaamde ‘warmtetransitie’. Gemeenten en stakeholders moeten nu echt aan de slag. In het Klimaatakkoord zijn namelijk afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2-uitstoot. Om dit doel…

Read More