Guest: Jozua van der Beek

Jozua van der Beek is advocaat bij de Hoge Raad. Tot voor kort had hij een cassatiepraktijk bij bureau Brandeis. In juni 2020 heeft hij Zenas Legal opgericht. Sinds 2018 is Jozua ook raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Afl. 44: Modernisering in de civiele procespraktijk

Met: Jozua van der Beek, advocaat bij Zenas Legal. De rechtspraak vindt dat processtukken bondiger moeten. In deze aflevering praten wij met Jozua van der Beek over dit onderwerp. Jozua is advocaat bij de Hoge Raad en sinds 2018 raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Zijn column over bondiger processtukken leidde tot veel reacties van advocaten en…

Read More