Guest: Job van Hooff

Job is partner bij Stibbe. Hij maakt deel uit van Stibbe’s litigation groep en expertise team herstructurering. Hij is gespecialiseerd in herstructurering en insolventie, waarover hij zowel adviseert als procedeert. Hij heeft ruime ervaring met nationale en internationale herstructureringen. Job treedt ook op als curator in faillissementen en is onder andere curator van Unlimited Sports Group, de moedermaatschappij van Perry Sport en Aktiesport.

Afl. 28: Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)

Met: Job van Hooff, advocaat & partner bij Stibbe. In deze aflevering praten wij met Job van Hooff over het voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA). Het wetsvoorstel WHOA is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering…

Read More