Guest: Jasper P. Sluijs

Dr. Jasper P. Sluijs is universitair docent binnen de vakgroep Economisch Publiekrecht aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht. Zijn expertise ligt op het gebied van mededingingsrecht en regulering van markten. Jasper behaalde in 2012 zijn PhD cum laude aanTilburg Law School, en was daarvoor als Fulbright Scholar verbonden aan Georgia Institute of Technology en the University of Pennsylvania. Na zijn promotie werkt hij 5 jaar in de praktijk, en adviseerde cliënten over de implementatie van EU recht, alsmede regulerings- en compliancevraagstukken in diverse markten, zoals zorg, spoor, telecom en tech.

Afl. 15: Marktverstoring door de overheid & de grenzen van het mededingingsrecht

Met: Dr. Jasper P. Sluijs, universitair docent & onderzoeker aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht. Het is historisch niet ongebruikelijk dat overheden zich op markten begeven, maar dat doen ze traditioneel t.b.v. publieke dienstverlening. Het (alleen) nastreven van aanvullende inkomsten door overheden is een relatief nieuw fenomeen. Vanwege diverse concurrentievoordelen van overheden (lagere kapitaallasten,…

Read More