Guest: Irene Aronstein

Irene Aronstein is secretaris van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Radboud Universiteit. Zij is als onderzoeker verbonden aan hetzelfde onderzoekcentrum. Ook geeft zij zowel als zelfstandig docent, als voor het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO), postacademisch juridisch onderwijs.

Afl. 37: De invloed van het Unierecht op privaatrechtelijke verhoudingen

Met: Dr. Irene Aronstein, docent en secretaris van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (Radboud Universiteit). In deze aflevering praten wij met Dr. Irene Aronstein over de invloed van het Europese Unierecht op privaatrechtelijke rechtsverhoudingen. Het Europese Unierecht heeft vaak invloed op het privaatrecht. Veel juristen in de privaatrechtelijke rechtspraktijk zijn onvoldoende op de hoogte van wanneer en hoe het…

Read More