Guest: Frederik Zuiderveen Borgesius

Frederik is hoogleraar ICT & Privaatrecht aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. Hij heeft veel gepubliceerd over privacy en discriminatie in de context van nieuwe technologie. Begin 2019 schreef hij een rapport voor de Raad van Europa over discriminatie, kunstmatige intelligentie en algoritmische besluitvorming. Frederik is ook verbonden aan het Instituut voor Informatierecht aan de UvA.

Afl. 57: Computer says no | EU wil AI temmen met nieuwe regels

Met: Prof. dr. mr. Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar aan de Radboud University Nijmegen. Woensdag 21 april 2021 presenteerde de Europese Commissie een nieuwe (langverwachte) verordening over kunstmatige intelligentie (AI) die de inzet van AI in Europa door overheden en bedrijven aan banden moet gaan leggen. De voorstellen zijn ambitieus en zouden bijvoorbeeld het gebruik van…

Read More