Guest: Dennis Apperloo

Dennis Apperloo is werkzaam binnen de praktijkgroep Pensioenrecht en financieel recht. Hij houdt zich onder meer bezig met advisering over (nieuwe) regelgeving op het gebied van financieel toezicht en compliance. Daarnaast adviseert Dennis veelvuldig over de publiek- en privaatrechtelijke implicaties bij het aanbieden van consumptief krediet en het verlenen van betaaldiensten (o.a. PSD2).

Afl. 04: PSD2

Met: Dennis Apperloo, advocaat bij HVG Law. PSD2 (Payment Services Directive 2): de nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten. PSD2 is een herziene betaalrichtlijn die in 2019 van kracht wordt en die de oude betaalrichtlijn volledig vervangt. Met PSD2 kunnen rekeninghouders betaalrekening(en) toegankelijk maken voor bedrijven (banken en niet-banken) die zij daarvoor toestemming geven. De richtlijn…

Read More