Gasten

Bij AboutLaw praten we met professionals uit de industrie over actuele juridische gebeurtenissen en recente uitspraken.

Mr. Dr. Irene Aronstein

Secretaris Onderzoekcentrum Onderneming & Recht | Radboud Universiteit

Naast de ondersteuning van het dagelijks bestuur van het OO&R verricht Irene onderzoek naar de doorwerking van het Unierecht in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen.

Mr. Jozua van der Beek

Advocaat/Partner | Zenas Legal

Jozua is advocaat bij de Hoge Raad en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Mr. Sebastiaan Bennink

Advocaat/partner bij BenninkAmar

Sebastiaan is een specialist op het gebied van economische sancties en exportcontrole. Sebastiaan’s praktijk richt zich op alle aspecten van internationale handel en aanverwante onderwerpen, zoals witwassen, terrorismefinanciering, fraude, corruptie, en andere compliance-gerelateerde onderwerpen.

Mr. Nanouk Cancian

Advocaat/partner | Avocare Arbeidsrecht

Nanouk is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.

Mr. Lucienne van der Geld

DIRECTEUR NETWERK NOTARISSEN

Lucienne is ook docent notarieel recht bij Radboud University en auteur van het boek ‘Wie erft de naaktkat?’

Mr. dr. Marnix Hebly

Universitair docent | Erasmus Universiteit Rotterdam

In zijn onderzoek richt Marnix zich op het verbintenissenrecht, in het bijzonder op het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht.

Mr. Willem J. Hengeveld

Partner & Consultant | New Decade Consultancy

Willem begeleidt advocaten- en notariskantoren om in de veranderende markt een oplossing te vinden om de winstgevendheid van hun kantoren op peil te houden en te verbeteren.

Mr. Marleen van den Horst

Advocaat/partner | BarentsKrans

Marleen is gespecialiseerd in intellectuele eigendom & technologie, octrooirecht & technologie, life sciences en farma & regulatory.

Prof. mr. dr. Jurian Langer

Hoofd Hofcluster | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Jurian is agent (procesvertegenwoordiger) voor de Nederlandse regering bij het EU-Hof & hoofd Hofcluster bij de ministerie van Buitenlandse Zaken.

Mr. Soeradj Ramsanjhal

Advocaat/Senior Associate | Stibbe

Soeradj is o.a. gespecialiseerd in Banking & Finance, Corporate Fraud en strafrecht.

Mr. Lucas Roorda

Universitair docent Universiteit Utrecht

Lucas is tevens onderzoeker bij UCALL, en voormalig beleidsadviseur van het College voor de Rechten van de Mens.

Mr. Gerard Tanja

Partner bij Venturis Consulting Group

Gerard heeft meer dan 30 jaar ervaring in de juridische en professionele dienstverlening, zoals het adviseren van (internationale) juridische organisaties en advocatenkantoren over strategie, marktpositionering en formulering van human resource-strategieën.

Mr. Danny Vesters

Advocaat/Partner Boontje Advocaten

Gespecialiseerd in privacy in arbeidsverhoudingen.

Mr. dr. Yvonne Waterman

Juridisch adviseur | Waterman Legal Consultancy

Yvonne is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en met name asbestkwesties.

Mr. Monique de Witte-van den Haak

ADVOCAAT/PARTNER BIJ PELS RIJCKEN

Monique is gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen bij de overheid en heeft veel ervaring op het gebied van individuele en collectieve rechtspositie, medezeggenschap, reorganisatie, werkgeversaansprakelijkheid, gelijke behandeling en mediation.

Jeroen Zweers

Legal Innovation Consultant bij NOUN

Jeroen is co-Founder van Dutch Legal Tech en Board Member van de European Legal Tech Association.