Gasten

Bij AboutLaw praten we met professionals uit de industrie over actuele juridische gebeurtenissen en recente uitspraken.

Mr. Ivonne Leenhouwers

Advocaat/Partner bij Jebbink Soeteman Advocaten

Ivonne is een ervaren strafrechtadvocaat gespecialiseerd in zedenzaken.

Prof. dr. mr. Jonathan E. Soeharno

Hoogleraar Rechtspleging aan de UvA & advocaat (Of Counsel) bij De Brauw

Jonathan is gespecialiseerd in vraagstukken van ethiek, integriteit, retorica en logica.

Maurits Annegarn

Segment Manager Legal Software | Wolters Kluwer

Maurits is Segment Manager voor de Legal Software afdeling (nationaal en internationaal) van Wolters Kluwer.

Mr. Dennis Apperloo

ADVOCAAT HVG LAW

Werkzaam binnen de praktijkgroep Pensioenrecht en financieel recht.

Mr. Dr. Irene Aronstein

Secretaris Onderzoekcentrum Onderneming & Recht | Radboud Universiteit

Naast de ondersteuning van het dagelijks bestuur van het OO&R verricht Irene onderzoek naar de doorwerking van het Unierecht in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen.

Mr. Jozua van der Beek

Advocaat/Partner | Zenas Legal

Jozua is advocaat bij de Hoge Raad en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Mr. Martine Behrens

Werkgelukexpert | Simply Happy at Work

Martine is de expert van werkgeluk die voornamelijk advocatenkantoren helpt om een duurzame bedrijfscultuur te bouwen.

Mr. Sebastiaan Bennink

Advocaat/partner bij BenninkAmar

Sebastiaan is een specialist op het gebied van economische sancties en exportcontrole. Sebastiaan’s praktijk richt zich op alle aspecten van internationale handel en aanverwante onderwerpen, zoals witwassen, terrorismefinanciering, fraude, corruptie, en andere compliance-gerelateerde onderwerpen.

Mr. Michael Berndsen

Strafrechtadvocaat bij Meijers | Canatan Advocaten

Michael houdt zich bezig met strafzaken (onder meer zeden-, drugs-, gewelds- en moordzaken). Hij is gespecialiseerd in cybercrime en cassatiezaken bij de Hoge Raad.

Prof. dr. Leonard Besselink

Hoogleraar | Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Besselink is hoogleraar constitutioneel recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Prof. mr. dr. Peter Blok

HOOGLERAAR | CENTRUM VOOR INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT (CIER) | UNIVERSITEIT UTRECHT

Prof. Blok is tevens raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag. Hij is gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht en het privacyrecht.

Prof. dr. mr. Ruth de Bock

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad

Prof. de Bock is Advocaat-generaal bij de Hoge Raad & deeltijdhoogleraar Civiele rechtspraak bij de UvA.

Mr. Wouter de Bruijn

ADVOCAAT / PARTNER BON LEGAL LLP

Gespecialiseerd in arbeidsrecht, commerciële geschillen, medezeggenschap & ambtenarenrecht.

Mr. Nanouk Cancian

Advocaat/partner | Avocare Arbeidsrecht

Nanouk is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.

Mr. Dr. Annemarie Drahmann

UNIVERSITAIR DOCENT AAN DE AFDELING STAATS- EN BESTUURSRECHT | UNIVERSITEIT LEIDEN

Annemarie Drahmann is een expert op het gebied van de transparante en eerlijke verdeling van schaarse vergunningen.

Prof. Dr. Frans G. von der Dunk

Hoogleraar Space Law aan de universiteit van Nebraska-Lincoln & oprichter van Black Holes BV.

Professor Frans von der Dunk is ruimtejurist en een van ’s werelds toonaangevende autoriteiten op het gebied van ruimterecht.

Mr. Maurits Fornier

LEGAL DESIGNER

Mede-oprichter van Patroon Legal Design.

Mr. Lucienne van der Geld

DIRECTEUR NETWERK NOTARISSEN

Lucienne is ook docent notarieel recht bij Radboud University en auteur van het boek ‘Wie erft de naaktkat?’

Mr. Nadine Groeneveld

Advocaat bij AKD

Nadine is advocaat bij de Hoge Raad. Zij behandeld zaken over o.a. contracten- en aansprakelijkheidsrecht, onteigeningsrecht, vervoersrecht & procesrecht.

Mr. Olaf van Haperen

ADVOCAAT / PARTNER EVERSHEDS SUTHERLAND

Gespecialiseerd o.a. in Intellectueel Eigendom, IT, Privacy & Data security.

1 2 3 4